Računovodski servis - storitve


Računovodski servis opravljamo za vse pravne ter fizične osebe, kot tudi za društva in javne zavode.

Knjigovodske in računovodske storitve

 • Knjiženje prejetih in izdanih računov
 • Knjiženje potnih nalogov
 • Knjiženje bančnih izpiskov
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
 • Izpis odprtih postavk po dogovoru
 • Obračun DDV
 • Vodenje davčnih evidenc
 • Seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • Izdelava medletnih bilanc stanja in izkaza poslovnega izida
 • Izdelava zaključnega računa
 • Obračun plač
 • Obračun dohodnine zaposlenih
 • Obračun socialnih prispevkov zavezanca
 • Računovodstvo vodimo po stroškovnih mestih
 • Obračun obresti
 • Priprava podjemnih pogodb, honorarjev,...
 • Izdelava poročil za Banko Slovenije
 • Naš računovodski servis po dogovoru pripravi predloge za kompenzacije, cesije,...

Pravne storitve

 • Priprava izvršb za vaše dolžnike
 • Pomoč pri pripravi pogodb

Poslovno, kadrovsko, finančno in davčno svetovanje

 • Pomoč pri urejanju dokumentacije novoustanovljenim podjetjem ali samostojnim podjetnikom
 • Kadrovsko svetovanje ( nabor kandidatov, prijava, odjava, pogodbe o zaposlitvi, …)
 • Pomoč pri pripravi dokumentacije za pridobitev kredita
 • Svetujemo pri izbiri ustrezne banke
 • Nudimo davčno svetovanje za pravne in fizične osebe s področja davka
 • Svetujemo na področju dohodnine ter DDV
 • Stranke zastopamo pred davčnimi organi ( inšpekcijski pregled,…)
 • Svetovanja po dogovoru

Administrativne storitve

Po dogovoru vam olajšamo delo pri administrativnih delih kot so:

 • Izstavljanje računov v vašem imenu
 • Izstavljanje IOP obrazcev v vašem imenu
 • Pisanje dopisov v vašem imenu
 • Izstavljanje opominov v vašem imenu
 • Po dogovoru naš računovodski servis za vas opravi tudi obračun potnih nalogov v vašem imenu
 • Pomoč pri pripravi dokumentacije za pridobitev bančnih kreditov
 • Vodenje vašega plačilnega prometa
 • Pomoč pri kadrovanju in izbiri sodelavcev

Računovodski servis vas obvešča o novostih na področju financ.

računovodski servis proevent

Sledite povezavi, izpolnite obrazec, računovodski servis pa vam bo v najkrajšem času poslal ponudbo.

ZAHTEVAJTE PONUDBO

Kvaliteto naših opravljenih storitev izkazujeta spodnja certifikata: