Vpis dejanskega lastnika poslovnega subjekta v register možen do 19.01.2018!

Seznanjamo, da je 19.1.2018 končni rok do katerega so poslovni subjekti dolžni vpisati dejanskega lastnika v Register dejanskih lastnikov. Poslovni subjekti, ki do roka ne bodo vpisali pravilnih podatkov tvegajo globo nadzornih organov, ki znaša od 6.000 do 60.000 EUR, za odgovorne osebe pravne osebe pa od 400 do 2.000 EUR.

Kdo je dejanski lastnik?

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje.

 

Kako ugotovim dejanskega lastnika?

Pri ugotavljanju dejanskega lastnika je potrebno upoštevati določbe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in razkriti celotno verigo lastništva, ne glede na to, v kateri državi se lastnik v verigi nahaja, vse do končne fizične osebe.

 

Kateri gospodarski subjekti so dolžni ugotoviti dejanskega lastnika?

Dejanskega lastnika morajo ugotoviti in vpisati  vse domače pravne osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije in tuji skladi, tuje ustanove ter podobni pravni subjekti tujega prava, ki sprejemajo, upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Sloveniji. 

 

Kdo skrbi za vnos podatkov?

Za vnos in pravilnost podatkov, vpisanih v Register dejanskih lastnikov so odgovorni poslovni subjekti sami.

 

Rok za vnos podatkov?

-19.1.2018: je rok, do katerega so poslovni subjekti dolžni vpisati dejanskega lastnika.

 

Kakšna so tveganja?

V kolikor subjekt ne vzpostavi ustrezne evidence o dejanskem lastniku oziroma in ne vpiše posodobljenih podatkov lahko dobi z globo od 6.000 - 60.000EUR. Z globo od 400EUR - 2.000 EUR pa se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

 

Za več informacij smo na voljo.

Računovodski servis vas obvešča o novostih na področju financ.

računovodski servis proevent

Sledite povezavi, izpolnite obrazec, računovodski servis pa vam bo v najkrajšem času poslal ponudbo.

ZAHTEVAJTE PONUDBO

Kvaliteto naših opravljenih storitev izkazujeta spodnja certifikata: